Benvingut a la teva comunitat de veïns online
El no us de la vivenda

El no ús de la vivenda, o el tancament del local de negoci, com a causes de resolució dels contractes de lloguer subjectes a pròrroga forçosa

23/09/2015

Diu l’article 62.3 del Text Refòs de la Llei d’Arrendaments Urbans de 1964 (aplicable encara a l’actualitat a l’empara del que preveuen les disposicions transitòries de la vigent Llei d’Arrendaments Urbans) que:

“No tendrá derecho el inquilino o arrendatario a la prórroga legal en los siguientes casos: ( entre altres )

3º) Cuando la vivienda no esté ocupada durante más de seis meses en el curso de un año, o el local de negocio permanezca cerrado por plazo igual, a menos que la desocupación o cierre obedezca a justa causa”

És, doncs, causa de resolució dels contractes de lloguer de vivenda o de local de negoci, subjectes a pròrroga forçosa, el fet de que la vivenda estigui desocupada o el local de negoci estigui tancat durant més de sis mesos en el curs d’un any.

En conseqüència amb el que diu aquest article, el primer que haurà de fer el propietari que vulgui recuperar l’ús de la seva vivenda o local de negoci i resoldre, per tant, el contracte de lloguer subjecte a pròrroga forçosa, serà acreditar a partir de quina data s’ha de començar a comptar la desocupació.

Una vegada es pugui començar a fixar la data de la desocupació, el propietari haurà de poder demostrar que, com a mínim, durant més de sis mesos en el decurs d’un any, la vivenda o el local de negoci no han estat ocupats pel llogater.

Pel que fa a les formes d’acreditar la desocupació,la millor manera de començar es encarregar un Acta Notarial, en la que li demanarem al Notari que es personi a la vivenda o local arrendat, com a mínim una vegada al mes, durant sis mesos seguits, i en dies i hores diferents cada mes. Si el Notari no hi troba mai ningú, podrà tancar l’Acta explicant aquestes sortides i comprovacions.

També ens servirà per acreditar la desocupació aconseguir els consums de llum, aigua o gas de la vivenda o local arrendat durant aquest període de sis mesos.

Una vegada recollida tota la documentació possible, per acreditar aquesta desocupació o no ús, si tenim alguna manera de saber on viu el nostre arrendatari li podem enviar una notificació de finalització de contracte de lloguer,en base al dit article 62.3 del Text Refòs de la LAU, que preveu la resolució del contracte de lloguer, quan es dóna aquesta causa.

Si el llogater, davant l’evidència del que li diem, accepta voluntàriament de resoldre el contracte de lloguer, es signarà un document de resolució de contracte i entrega de claus. En canvi, si el llogater no s’hi avé voluntàriament, podrem iniciar el procediment judicial de resolució de contracte.

En el procediment judicial, apart de les proves documentals que haurem aconseguit prèviament, també s’hi poden aportar testimonis que també puguin acreditar el no ús o desocupació de la vivenda o local de negoci.

Cal dir que en cap d’aquests supòsits, en els que es pot acreditar extrajudicialment o judicialment la dita causa legal de resolució del contracte de lloguer, el propietari no ha de pagar cap tipus d’indemnització al seu llogater. Al tractar-se d’una causa legal de denegació de la pròrroga forçosa del contracte de lloguer, el llogater no té cap dret a demanar cap indemnització per retornar-nos la possessió de la vivenda o local de negoci.

Elena Vila, advocada de La Cambra de la Propietat Urbana de Girona

Necessites assessorament jurídic? Nosaltres analitzarem el teu contracte de lloguer i determinarem els passos a seguir

Truca al 972 200 616 o contacta’ns a través del formulari web

 

 

Els articles més recents

Més entrades

Fes la teva cerca


Segueix-nos i subscriu-te

Amb la garantia de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona

PROPIGEST C/ Emili Grahit, 37 Tel. 972 417 200 - info@propigest.com