Benvingut a la teva comunitat de veïns online
ajudes rehabilitació edificis

200 milions amb ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis

15/12/2015

Programa d’ajudes a la rehabilitació energètica d’edificis existents

OBJECTIU

Consisteix en un pla d’ajudes per incentivar i promoure la rehabilitació integral d’edificis existents (construïts abans del 2014), per afavorir l’estalvi energètic, l’aprofitament d’energies renovables i reduir les emissions de diòxid de carboni, d’acord als objectius establerts a la directiva europea 2012/27/UE.

Una altre finalitat és la reactivació econòmica, especialment del sector de la construcció i el foment de la regeneració urbana.

PRESSUPOST DISPONIBLE

Amb una disposició inicial de 200 milions d’euros, provinents de diferents plans amb origen als Pressupostos Generals de l’Estat 2015.

TIPOLOGIA DE LES AJUDES

Les quatre línies d’actuació són:

 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica: bàsicament es tracta de l’adició d’aïllament tèrmic i supressió de ponts tèrmics a les façanes, finestres, cobertes, etc…
 2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’enllumenat: orientades a la renovació d’instal·lacions comunitàries d’edificis plurifamiliars o d’ús públic, en lo referent a climatització i enllumenat. Queden fora d’aquest apartat les instal·lacions individuals de pisos o habitatges unifamiliars.
 3. Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques: per la renovació de calderes o sistemes de producció tèrmica amb combustible de pellets o d’origen vegetal, etc..
 4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica a les instal·lacions tèrmiques: es tracta de fomentar instal·lacions que aprofiten el diferencial entre la temperatura atmosfèrica i el de la terra per produir energia neta.

Les actuacions han de millorar l’actual qualificació energètica de l’edifici com a mínim una lletra (de A-G) en la mesura d’emissions de diòxid de carboni (Kg CO2/m2.any) i aquesta millora es pot obtenir mitjançant una o més línies d’actuació.

AJUDES I PRÉSTECS SENSE INTERESSOS

El pressupost total de l’ intervenció ha de ser superior als 30.000€, i l’ajuda oscil·larà entre el 20% i el 30% del total depenent del tipus d’actuació. A banda de l’ajuda es pot optar a un préstec sense interessos del 60% al 70% del total del pressupost. Aquestes millores poden millorar si es justifica: criteri social, especial millora de l’eficiència energètica o la combinació d’ambdues.

Quadre tipològic de les ajudes

TIPOLOGIA D’ACTUACIÓ
AJUDA (a fons perdut)
 
% SOBRE COST
 
PRÉSTEC(reemborsable)
 
% SOBRE COST
 Millora energètica envoltant
30%
60%
 Millora instal·lacions
20%
70%
 Instal·lació tèrmica de biomassa
25%
65%
 Instal·lació tèrmica geotèrmica 30%  60%

Totes les tipologies i beneficiaris tenen dret a rebre una AJUDA SENSE CONTRAPRESTACIÓ complementada amb un PRÉSTEC REEMBORSABLE, amb un tipus d’interès: Euríbor+0,0%, amb un termini màxim d’amortització de 12 anys, inclòs un període de carència opcional d’un any. Es demana una garantia del 20% de l’import del préstec (aval bancari, assegurança de caució o dipòsit bancari).

COSTOS APLICABLES

Els costos de les intervencions a incloure són els següents:

 • Honoraris professionals dels tècnics intervinents.
 • Inversió en equips, materials, costos d’execució, obra civil associada i instal·lacions auxiliars i apartats específics de cada tipologia.

BENEFICIARIS

 • Propietaris d’edificis, de titularitat pública o privada.
 • Comunitat de veïns en règim de propietat horitzontal.
 • Propietaris agrupats que no hagin constituït la propietat horitzontal.
 • Empreses explotadores, en règim de lloguer o concessió d’edificis.
 • Empreses de serveis energètics (ESEs).

TERMINI DE SOL·LICITUD

Es podran sol·licitar les ajudes fins al dia 31 DE DESEMBRE DE 2016, si es dóna el cas que no s’esgoti el fons disponible es podrà ampliar el termini.

Javier Montenegro, arquitecte de La Cambra de la Propietat Urbana de Girona

 

Com tramitar-ho?

Els serveis tècnics de la Cambra compten amb un equip de professionals a la vostra disposició per a la sol·licitud dels ajuts i l’assessorament integral durant tot el procés d’execució dels treballs.

Truca al 972 200 616 o contacta’ns a través del formulari web

Els articles més recents

Més entrades

Fes la teva cerca


Segueix-nos i subscriu-te

Amb la garantia de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona

PROPIGEST C/ Emili Grahit, 37 Tel. 972 417 200 - info@propigest.com